Advantis

 • Връщане и рекламации на стоки
  Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от www.shop.capitera.eu, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока.
  Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е получил стоките и е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките.
  В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството поема банковите разноски по възстановяването на сумата.
  Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, Клиентът поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружеството му възстановява цената на върнатия артикул и банковите разноски.
  За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо:
  а. Да информирате писменно Дружеството, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на потребителите на имейл: [email protected].
  б. Да върнете продуктите на адреса на Дружеството като ги предадете на “Спиди” АД.
  в. Да изберете начин на възстановяване на платената сума – по банков път трябва да предоставите IBAN на сметката, в която желаете да получите парите. В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път, освен в случаите, когато Клиентът изрично е заявил, че желае сумата да му бъде върната в брой в офис на „Спиди” АД.
  г. Да предадете продукта/ите на куриера и поемете куриерските разноски. Дружеството следва да получи продукта/ите с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка, фактура и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че вторичната опаковка на продукта е била отваряна и/или употребявана от Клиента, без да е външно подбита, смачкана, наранена и/или повредена или третирана по какъвто и да било начин. Същото се отнася и за първичната опаковка.
  Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на [email protected] или на телефон +359 32 60 99 19.
  Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет. При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя. Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването й.
  При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, при което стойността на артикулите в поръчката става под 30.00 лв, Дружеството си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от предвидената за връщане сума.
  Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.
  При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.
  Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на и-мейл [email protected]. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес и телефон за контакт.
  При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  а. касова бележка или фактура;
  б. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  в. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.
  Дружеството ще възстанови на Клиента заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. „Капитера Фарма” ЕООД възстановява сумата, заплатена от Клиента за поръчаната стока:
 • по банков път на посочената от Клиента банкова сметка (IBAN),
 • чрез пощенски запис, когато този начин е изрично заявен от Клиента
 • В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път или пощенски запис, в зависимост от изричното заявяване на предпочитанието на Клиента.
  При рекламация или връщане на продукти, включени в поръчка, която ползва отстъпка или промоционални ваучери, „Капитера Фарма” ЕООД си удържа отстъпката.
  В случай, че Потребителят реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне само част от артикулите или не желае нито един от артикулите от поръчката, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.
0
  0
  Вашата количка
  Количката е празна