БЪДИ FUN САМО С ЕДИН КЛИК!

Fun Wine™ е новата хитова и иновативна марка за активните хора, които търсят забавление навсякъде.

Ако сте позитивен и динамичен, модерен и интересен, пътешественик и изследовател, вашата напитка е Fun Wine™.

… Просто опитайте и ще разберете!

Включете се в нашата игра “ПОЗНАЙ КОЙ СЕ ЗАБАВЛЯВА“ на фен страницата на Friends Fun Wine във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/Friends.Fun.Wine.Bulgaria/ и ще имате възможност да бъдете FUN само с един клик!

ПОЗНАЙ КОЙ СЕ ЗАБАВЛЯВА?

ПРАВИЛА НА ИГРАТА: Организатор на играта „ПОЗНАЙ КОЙ СЕ ЗАБАВЛЯВА?“ е „Адвантис Ко” ЕООД, гр. Пловдив,ул. Недялка Шилева 31, ЕИК: 115580147 официален вносител на Friends Fun Wine™.

За целите на играта е използвана истинска фотография, свободно достъпна в интернет пространството и социалните мрежи.

Участниците в Играта са длъжни да спазват официалните условия и правила на Играта, както следва:

Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Friends Fun Wine във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/Friends.Fun.Wine.Bulgaria/.

Продължителност на Играта от 27.11.2017 г. до 17.12.2017 г.

В Играта могат да участват всички физически лица, на възраст над 18 години. С участието си, участниците безусловно декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Friends Fun Wine на адрес: https://www.facebook.com/Friends.Fun.Wine.Bulgaria.

За да се включи в Играта, всеки участник трябва да остави пост, като се опита да познае, кой се наслаждава на новата хитова и FUNтастична напитка, като изпише правилно минимум две имена.

Забележка: Артистично име и/или имена няма да се вземат предвид.

Наградата в Играта е един миксиран стек от 12 кена с различните вкусове на иновативната напитка Friends Fun Wine – The New Lifestyle Drink. FUN победителят ще може да я сподели на наближващите празници заедно със своите приятели.

Печелившият ще бъде определен на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта. Ще бъде излъчено предаване на живо с тегленето на печелившите участници на фен страницата на Fun Wine във Facebook.

Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на Friends Fun Wine до 24 часа, след като бъдат изтеглени. Печелившият участник трябва да потърси наградата си в срок от 3 дни, като изпрати на лично съобщение на Facebook страницата на Friends Fun Wine необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка и копие на официален документ, че е на възраст над 18 години. Организаторът няма ангажимент за предаване на непотърсени награди.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившия с награда на сходна или по-висока стойност. Наградите ще бъдат доставени с куриер за сметка на Организатора до 3 работни дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия.

Печелившият ще бъде обявени на Facebook страницата на Friends Fun Wine: https://www.facebook.com/Friends.Fun.Wine.Bulgaria до 24 часа след като бъде изтеглен. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя на съответните посочени от тях профили във Facebook. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 календарен ден да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Дата на раждане; Имейл адрес; Телефон за връзка; Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда.

Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, използват нецензурни думи и/или символи и/или думи на омраза ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

За информация, моля позвънете на тел: 0879 162 951.

В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.Организаторът не носи отговорност, в случай че победителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби. Всички отговори публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

Желаем ви успех!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *